12/07/2024
Η Χαρά Θεού στην Γκρόταφεράτα.

Η Χαρά Θεού επισκέπτεται την Ιερά Μονή Κρυπτοφέρης, στην Γκρόταφεράτα, στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, όπου από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα η Θεία Λειτουργία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και με το Βυζαντινό τυπικό.

Πρόσωπα /Ιδιότητες (Με σειρά εμφάνισης):
Τα πρόσωπα που εμφανίζονται και οι ιδιότητές τους:

Mons. Marcello Semeraro, Επίσκοπος, Υπεύθυνος Ιεράς Μονής Κρυπτοφέρης
Virgilio Avato, Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Ιεράς Μονής Κρυπτοφέρης
Dott.essa Giovanna Falcone, Ιστορικός