16/06/2024

ΑΓΙΟΤΗΤΑ

Ένας νέος Άγιος με καταγωγή από τη Ρωσία στέκεται αφορμή για συζήτηση περί Αγιότητας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Θεολογία και Οικολογία έρχονται σε αντιπαραβολή στο πλαίσιο των σύγχρονων προβληματισμών για το περιβάλλον.